O nás

Vítejte na stránkách TJ Jiskra Třeboň

HISTORIE VOLEJBALU V TŘEBONI

Počátky odbíjené v Třeboni nejsou příliš vzdálené objevení se této hry v Čechách. Bylo to v letech po první světové válce a zpočátku to byla hra téměř výlučně rekreační. A tak také měla útočiště na místech, kde lidé odpočinek hledali, u vody, na Ostende, v Sokole. A byla to hra letní, do tělocvičny se dostala o pár desítek let později a to jenom tam, kde odbíjenou hráli organizovaně v řádných soutěžích. O ty však nebyl dlouho zvláštní zájem, rekreační forma zřejmě zájemcům vyhovovala. Teprve z let třicátých je známo, že družstvo třeboňského Orla se v roce 1936-1937  zúčastnilo župního mistrovství. Hráli: B. Kunft, J. Kolečka, J. Hanzal, J. Melichar, Pfefferle, J. Korbel, A. Nosek. Potom však organizovaná činnost ustala. Za okupace se z Třeboně odbíjená vytrácela, až se vytratila úplně.

Po osvobození nastaly lepší podmínky k řádné organizaci odbíjené. Mladým již nestačilo hrát rekreačně a nahodile, pustili se do opravdové závodní odbíjené v Sokole, kde hráli až do roku 1949. 

V té době se přistěhoval do Třeboně Miloš Riedl, opravář kancelářských strojů. Zprvu funkcionařil u ligové házené, později se stal trenérem, jednatelem, rozhodčím, zkrátka „duší“ třeboňského volejbalu. On byl tvůrce družstva, které v roce 1950 zvítězilo v okresním přeboru a posléze i v krajském, čímž se probojovalo do kvalifikačního turnaje o postup do ligy. Konal se v srpnu 1950 v Třeboni a naše družstvo skončilo na druhém místě za S. Plzeň a před Libní, Duchcovem a Sokolovem. Tím družstvo postoupilo do ligy, ale jedna z mnoha reorganizací, kterými tehdy tělovýchovné hnutí procházelo, postihla i odbíjenou, změnou v soutěžích. O rok později třeboňští znovu potvrdili znamenitou úroveň, když v krajském kole o postup do vyšší soutěže chybělo jen šest míčů na České Budějovice. Družstvo v té době tvořili Riedl, Vondrka, Mydlil, Koubek, Rosler, Karez, Hubáček, Zd. Krásný z Lišova, bratři Krčmové ze Soběslavi. Ta doba byla bohatá na dobré výsledky, družstvo patřilo k nejlepším v kraji, od roku 1953 pod hlavičkou Tatran Třeboň. Právě v tomto roce vyhrálo i přebor odborového svazu. Do družstva mužů postupně přicházeli Kala, Landkammer, Koryta, Princ, Chmelař, Poš, Brácha a Černý.

V roce 1953 se Miloš Riedl postaral o založení družstva žen, v němž hrály Bezděková, Bínová, Bicanová, Bajerová, Balunová, Blafková, později i Huličková, Landkammerová, Hauserová a Kovandová. Družstvo hrálo poměrně úspěšně krajský přebor. Bohužel ženy postupně odcházely z družstva, zakládaly rodiny či se odstěhovaly z Třeboně, a tak ženský volejbal na čas přestal existovat. 

Několikráte za tu dobu se ustavilo i družstvo dorostenců, ale jejich zájem nebyl zřejmě správně využit a podchycen. Jen jednou mělo možnost družstvo dorostu prokázat dobrou výkonnost a v krajském přeboru získalo druhé místo. Škoda, protože nakonec se ukázalo, že mládí v oddílu chybí, družstvo mužů zestárlo a v roce 1957 mělo věkový průměr 36 let. Poklesla výkonnost, klesal i zájem a na konec oddíl po roce 1958 zanikl. 

A hrála se znovu rekreační odbíjená. Tehdejší podniky Komunálních služeb a Otavanu pořádaly dlouhodobé volejbalové turnaje podnikových, školních i vojenských družstev. Hrálo dvanáct družstev na hřištích u podniku Otavan a na dalším, na tehdy nově vybudovaném koupališti Pláž u rybníku Svět. Klání družstev Otavanu (Kolík, Počta, Jirků, Lidmaňský, Brácha, Věžník, aj.) a Komunálních služeb (Vondrka, Chmelař, Černý, Jukl, Vonka, Remta, aj.) byla vrcholem těchto turnajů, které přitahovaly řadu diváků.

Částečně z těchto hráčů, zaměstnanců z různých závodů, se počal formovat nový kolektiv volejbalistů TJ Jiskra Třeboň v roce 1965. V soutěžích začínalo družstvo mužů, a zdařile – vyhrálo okresní přebor a postoupilo do krajského přeboru druhé třídy, kde mimo roku 1978 soutěžilo až do roku 1984. 

Velkou zásluhu na ustavení nového oddílu měli pracovníci n. p. Otavan Boh, Jirků, Pavel Kolík, Mirek Princ, Karel Věžník. Do družstva pak ještě patřili ing. Jukl, Jan Kubíček, Slávek Lidmaňský, Jaroslav Brácha a později V. Zavadil, ing. Čížek, ing. Gráf. V letech 1967-68 získával v družstvu mužů první zápasové zkušenosti pozdější reprezentant ČSSR Josef Vondrka ml., účastník Olympijských her 1976 v Montrealu, na kterých se české družstvo umístnilo na 5. místě. V roce 1970 začal opětovně hrát za muže Josef Vondrka st.

Pozadu nezůstaly ani ženy. Nejdříve to byly studentky gymnázia a střední ekonomické školy po roce 1969, kdy dostaly možnost, neboť v sedmdesátém roce se přestavoval Tyršův stadión a volejbalisté získali dva pěkné dvorce. Na prvním kurtu hráli dokonce propagačně reprezentanti Československa, mezi jinými slavní Tesař, bratři Brožové, Krob, Musil, Paulus a další před spoustou třeboňských diváků. Na výstavbě se podíleli především pánové Princ, Věžník, ing. Jukl, Kubíček a nadšený hráč, organizátor i činovník Pavel Kolík. 

Od roku 1971 se v Třeboni hrál ženský volejbal na Tyršově stadionu. V zimě se trénovalo v jediné tělocvičně ZŠ „U pomníku“ a někdy i v nevyhovujících prostorách tzv. „Myšárny“ na zámku. Tréninku mladých žen se ujal Václav Zavadil, později Míra Gráf. Do družstva, které se zúčastňovalo turnajů a soutěže KP 2, ze začátku patřily: Miluna Jiráková, Bohuna Hubáčková, Hana Kosová, Manina Klímová, Marie Školková, Jarmila Hrabovská, Helena Mixanová, Jarka Voborská. V dalších letech se složení družstva měnilo s odchodem hráček na vysoké školy a mateřské dovolené, ale chybějící nahrazovaly studentky SEŠ: Pavla, Jana, Božena a mnoho dalších, které pomáhaly udržet úroveň volejbalu v soutěži KP 2.

Nezapomenutelným trenérem byl i mladý student Ivan Vondrka, který svérázným způsobem hráčky podněcoval k lepším výkonům. 

Pracovníci oddílu postupně přišli k názoru, že pro další perspektivy a budoucnost je nutné postarat se o nástupce, soustavně se věnovat výchově mládeže. V roce 1975 počal ing. J. Čížek, CSc. trénovat s žáky a o dva roky později i s žákyněmi. Nebyla to práce lehká, naopak, ale určitě vděčná. Trvalo pár sezón, než se kolektiv chlapců vykrystalizoval natolik, že dosáhl cíle. V roce 1981 v kategorii starších dorostenců vyhráli Čížkovi svěřenci krajský přebor a postoupili na r. 1981-82 do dorostenecké ligy. Protože v Třeboni nebylo tělocvičny, kde by se odbíjená dala hrát i v zimě, všechny „domácí“ zápasy hráli dorostenci v Chlumu u Třeboně. Byli to: Dedek Ant., Kocourek Lad., Čížek Jiří, Maxa Jindřich, Habarta Luděk, Šticha Josef, Kaiser Mir., Čurda Pavel, Riedl Miloš, Jáchim Roman, Pfauzer Ivan, Kouhout Ivan, Peterka Miroslav. Ovšem čas nestojí - po roce se chlapci rozešli za studiemi a existencí mimo město.

Život oddílu byl nadějný. Úspěšně si vedly i dívky, bojovaly o přední umístění v kraji a žákyně Olga Čížková a později i Hana Bártlová přešly do TSM v Č. Budějovicích. Zájem mladých si vyžádal vybudování třetího hřiště pro odbíjenou na Tyršově stadiónu. V krajském přeboru soutěžila družstva dospělých — mužů i žen dobrým výsledkem. Ženy vedl ing. Gráf.

V roce 1982 ocenil ÚV VS ČSTV dobrou práci oddílu TJ Jiskra Třeboň a pověřil jej uspořádáním finálového turnaje ml. dorostenek ve dnech 11.-13. června v Třeboni. Byla to dobře sportovně i organizačně zvládnutá událost, opravdový „Festival volejbalu v Třeboni“. Vyhrálo družstvo TJ ODPM Č. Budějovice, a to bez porážky. A v jeho řadách hrála i odchovankyně Třeboně Olga Čížková.

V roce 1983 dosáhli muži pěkného umístění mezi prvními šesti v krajské soutěži a ženy vybojovaly druhé místo v okrese. Celková činnost oddílu byla široká - v soutěžích měla dvě družstva mužů, družstvo žen a tři mládežnická družstva. V tomto období se pravidelně konal tradiční turnaj „Memoriál Miloše Riedla“.

V družstvu mužů hráli: Jiří Chromek, Zdeněk Macháček, Jaromír Gráf, Mir. Novotný, Ivan Vondrka, Jiří Šteffl,                Jan Makovička, Jan Němec. A z mládežnických kolektivů jmenujme několik talentů: Lenka Macháčková a její mladší bratr Ondřej, Radka Bártlová, Blanka Blafková, Miloš Velemínský. V závodním kolektivu žen byly (viz foto Družstvo žen 1984).

Práci s mládeží se v devadesátých letech dál věnoval Jiří Čížek ml., později také Roman Jáchim. Od roku 1997 Jaroslava Jindrová a Jarmila Tobolková, pod jejich vedením se družstvo žákyň zúčastňovalo turnajů v minivolejbale v Českém Krumlově a dále v rámci Jihočeského kraje. Družstvo starších žákyň-dorostenek hrálo krajské přebory. V roce 1997-98 se zúčastnily turnaje tří krajů žákyň, který vyhrály. 

 Následující generace žákyň a dorostenek v letech 1999-2003 byla velmi úspěšná. Odchovankyně třeboňského volejbalu Petra Jindrová a Jana Wernerová byly vybrány do družstva Tábora, kde po dvě sezony v letech 1998 a 2000 hrály dorosteneckou ligu. V témže roce odešla také Jana Macháčková hrát do Č. Budějovic dorosteneckou ligu, kde pobyla dva roky a hned první rok ligu Č. Budějovice vyhrály. Také Růžena Nedvědová a Taťjána Vaclíková se zúčastnily v roce 2000 speciálních volejbalových testů oblastních výběrů, kde vybojovaly spolu s ostatními pro Jihočeský kraj druhé místo. Dostaly se do výběru kadetek ČR a následně hrály nejvyšší juniorskou soutěž v Č. Budějovicích a Č. Krumlově. V roce 2004 se R. Nedvědová zúčastnila za oddíl PF Č. Budějovice testovacího turnaje juniorek v Brně a byla vybrána mezi nejlepší hráčky. 

Také z mužstva mužů můžeme jmenovat jednoho hráče, Jiřího Vobra, který v letech 1998-2004 hrál za Třeboň, poté odešel do Brna, kde hrál za mužstvo Kuřim 1. krajský přebor do roku 2007. V současné době hraje v Praze za tým Proseku 2. ligu.

Již v dorosteneckém věku přešly některé hráčky do družstva žen Třeboně, kde dnes tvoří základ kádru (Jitka Uhrinková, Veronika Dedková, Růžena Nedvědová, Jana Wernerová)

V roce 1985 došlo k opětovnému rozdělení soutěží v kraji na Krajský přebor 1. třídy a Krajský přebor 2. třídy. 

Družstvo mužů hrálo Krajský přebor 2. třídy. V sezoně 1985-86 vyhrálo družstvo mužů svoji skupinu KP2 a postoupilo do KP1, ale po roce opět sestoupilo. Další návrat do KP1 se povedl po vítězství v sezoně 1989/90.

Nejúspěšnějším obdobím v „novodobé“ historii třeboňského mužského volejbalu byly roky 1990–93, kdy družstvo mužů hrálo Krajský přebor 1. třídy a vůbec nejúspěšnější byla sezóna 1991-92, v níž se družstvo mužů umístilo na 5. místě v KP1. V družstvu mužů hráli: Zdeněk Macháček, Miroslav Novotný, Ivan Vondrka, Jiří Šteffl, Luboš Landkammer, Václav Karpianus (přezdívaný Fajna), Jiří Čížek ml., Karel Michal, Jiří Michal, Dan Doktor.

Do roku 2002 hrál oddíl žen soutěž Krajský přebor 2. třídy, na jaře téhož roku se jim podařilo vybojovat postup do Krajského přeboru 1. třídy, který hrají úspěšně dodnes.

Od roku 1993 hraje družstvo mužů KP2. Současné složení týmu v roce 2009 tvoří: Roman Jáchim, Karel Dvořák, Luboš Drachovský, Petr Kubeš, Petr Podroužek, Daniel Včela, Karel Michal, Luboš Němec, Martin Hůda a Jiří Šteffl, který je nejdéle hrajícím hráčem z tohoto týmu.

Po té, co se z Třeboně v roce 2008 odstěhoval Jiří Čížek ml., byl zvolen novým předsedou oddílu Karel Dvořák, který se již několik let stará o svolávání tréninků a zajišťování dalších věcí spojených s volejbalem v Třeboni.

Oddíl volejbalu končí každoročně sezónu „dosmečnou“  posezením a zhodnocením činnosti v sezóně. Každý rok také  pořádá vánoční turnaj smíšených družstev s účastí jiných oddílů z okolních měst. Bohužel v současné době chybí třeboňskému volejbalu mládež, ale doufáme, že mezi nás brzy přijdou noví, mladí a nadaní volejbalisté jako v minulých letech.

 

Články

Akce

28.05.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

Fotogalerie

Zajímavé odkazy